Бољшој театар

Галерија

За акустичката изолација на 14 000 квадратни метри на оваа импресивна зграда во Москва URSA обезбеди PureOne, бела, високо ефективна и огноотпорна стаклена волна, којашто го подобрува квалитетот на воздухот во зградите во коишто е ставена. Вкупната вредност на проектот е 20 000 милиони рубљи или околу 500 милиони евра.