Деловна зграда, Фурт

Галерија

Со силен акцент на енергетската ефикасност и искористеноста на ресурсите, фирмата Ida AG во градот Фурт изгради нова централна управа. Обвивката на зградата е во согласност со стандардите за пасивна куќа а е изградена од дрвена конструкција. Проветрувањето, греењето и ладењето се направени со URSA Air Zero A2, систем за каналите за вентилација на URSA Insulation. Поради високите стандарди за отпорност на пожар, топлинска изолација и воздушна херметизација, како и флексибилност и леснотија на инсталацијата беше избрана URSA Air.