Детска градинка Рот

Галерија

Во Рот, Германија URSA достави PureOne 180 mm за надворешна изолација на ѕидовите. Архитектите избрале производот PureOne, бидејќи е со одличен квалитет како топлотна и звучна изолација. Детската градинка Рот со помош на Ursa ги надминува веќе амбициозните стандарди за пасивни куќи. Покрај тоа, изолацијата од стаклена волна има позитивен ефект врз внатрешната клима во детската градинка и придонесува за пријатната атмосфера за децата.