Дрвена куќа

Галерија

При изолацијата на таванот на историскиот имот во Шкојдиц, Германија архитектите и занаетчиите користеле URSA CLICK 035 60 мм. URSA CLICK овозможува инсталатерот да го изолира надворешниот ѕид од внатрешната страна. Со URSA CLICK куќата постигнува квалитет според одобрението за стандардот KfW-Bank-Standard.