URSA GLASSWOOL

FDP 2

Фасадни изолациски плочи од минерална стаклена волна - водоодбојни.

ursa-fdp2-1533031645.jpg

Опсег на примена

Топлинска и звучна изолација на надворешни ѕидови во проветрувани фасадни системи на пониски објекти и непроветрувани фасадни системи без ограничување на висината на објектот.

Техничка информација

  • Tоплинска проводливост po SIST EN 13162 λD = 0,035 W/Mk
  • Класа на пожарни својства A1 според EN 13501-1
  • Отпор на воздушниот тек r > 5 kPa s/m²

 

Дебелина (mm)

Ширина (mm)

Должина (mm)

Топлински отпор RD

50*

600

1250

1,45

100*

600

1250

2,85

Сертификати

Видео за вградување