URSA GLASSWOOL

FDP 3/V

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча, еднострано каширана со црн стаклен воал за топлинска и звучна изолација.

ursa-fdp3v-1533031526.jpg

Опсег на примена

Надворешен ѕид

  • Изолација на проветрувани и вентилирани фасади под облога
  • Изолација на двослојни ѕидови
  • Изолација на преградни ѕидови на објект  

Техничка информација

Код за идентификација: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-WL(P)-AFr5

 Вид на апликација според ÖNORM B 6000: MW-W

 Карактеристики

  • Номинална вредност на топлинска спроводливост λD = 0,034 W/mK
  • Реакција на пожар – Еврокласа А1 (незапалива)
  • Извонредна звучна изолација Afr ≥ 5
  • Целосно хидрофобна
  • Порозна

 

Дебелина
mm

Топл. отпор
W/m2K

Димензии на плоча
Д x Ш (mm)

Пакет
Плочи/Пакет

Пакет
m2/Пакет

Палета
Пакет/Палета

Палета
m2/Палета

50

0,61

1.400

x

600

 

10

8,40

20

 

168,00

60

0,52

1.400

x

600

 

8

6,72

20

 

134,40

80

0,40

1.400

x

600

 

6

5,04

20

 

100,80

100

0,32

1.400

x

600

 

5

4,20

20

 

84,00

120

0,27

1.400

x

600

 

4

3,36

20

 

67,20

140

0,23

1.400

x

600

 

4

3,36

20

 

67,20

160

0,21

1.400

x

600

 

3

2,52

20

 

50,40

180

0,18

1.400

x

600

 

3

2,52

20

 

50,40

200

0,17

1.400

x

600

 

3

2,52

20

 

50,40

220

0,15

1.400

x

600

 

2

1,68

20

 

33,60

Сертификати

Видео за вградување