100 години Uralita и капацитетите продолжуваат да растат (2005 - 2007)