1992

Pfleiderer купува фабрика за стаклена волна во Словенија