1993

Брз раст на Pfleiderer и консолидирање на пазарот со POLIGLAS