1998

Нова фабрика за стаклена волна и нова меѓународна канцеларија за продажба