1999

POLIGLAS ја купува Fibraver, додека Pfleiderer пушта во работа две нови фабрики за стаклена волна