Хотел Сљезкиј Дом

Галерија

Хотелот Сљезкиј Дом е највисокиот хотел во Словачка и поради техничките барања има потреба од добра топлинска изолација. URSA со своите производи е обезбеди решенија за надворешните и внатрешните ѕидови.