кампус СЕИТЕК

Галерија

СЕИТЕК - Централноевропскиот институт за технологија е научен центар во областа на биолошките науки. Новата управа на СЕИТЕК е изолирана со URSA TWP 1 и TWF 1.