Лајф Сајкл Тауер Уан

Галерија

Во оваа издржлива и иновативна 8-катна зграда за изолација на надворешните и на внатрешните ѕидови е користен производ PureOne SF 32 со дебелина од 320 mm. Куќата се наоѓа во Дорнбрн и одговара на стандардите за пасивна куќа.