Пиксел Бизнис парк

Галерија

Пиксел Бизнис парк ќе се состои од пет згради. Изградбата на првата зграда е завршена во 2012 година. Според архитектонскиот концепт, сите згради во комплексот се постојани. Со цел да се намалат трошоците за осветлување, фасадата е дизајнирана со цел да пропушта што е можно повеќе природна дневна светлина.