Обработка на отпад Бајон

Галерија

Во оваа референца беше потребна високо ефикасна изолација на резервоарот за да се зголеми искористеноста на отпадот.