Технички универзитет во Либерец

Галерија

Во Техничкиот универзитет во Либерец студираат повеќе од 9000 студенти. Во новиот комплекс URSA ги испорача производите TWP 1 за внатрешна изолација на ѕидовите.