ursa-air-1501763862.jpg

URSA
AIR

Подредување на производите

URSA AIR се канали направени од плочи од минерална волна. Плочите што се испорачуваат на палети не само што заштедуваат простор за складирање, туку овозможуваат изработка и изолација на канали во само еден работен чекор. При тоа, една палета одговара приближно на дневниот обем на работа на тим за монтажа составен од три лица.

URSA AIR Zero A2 претставува плочи од минерална волна структурирани во повеќе слоеви за изработка на изолирани канали за вентилација. 

Уште