ursa-technische_isolierung-1488190755.png

Техничка изолација

Денеска обично се користат канали за инсталација направени од метал. Поединечните елементи или се испорачуваат комплетно или пак сукцесивно се транспортираат до објектот. Притоа, самата логистика е доста обемна, Монтажата, а по потреба и подоцнежната изолација одзема многу време.

Уште