ursa-glasswool-1533030143.JPG

URSA
GLASSWOOL

Подредување на производите

Производите URSA GLASSWOOL се разновидни изолациони материјали од минерална волна со докажан квалитет. Со особено фините еластични влакна тие ги исполнуваат сите барања за модерен изолационен материјал. Тој не е запалив и има извонредни својства на звучна и топлинска изолација. Благодарение на едноставното користење и можноста за прецизно моделирање, URSA GLASSWOOL лесно се обработува.

Незапалив, разновиден и високо компримиран самоносив филц за топлинска и звучна изолација на дрвени конструкции.

Уште

Незапалив и високо компримиран изолационен филц за топлинска и звучна изолација на дрвени конструкции.

Уште

Лесен изолациски филц изработен од стаклена волна, еднострано обложен со Alu - фолија, компримирано пакуван во размер 1:5.

Уште

Незапалив и високо компримиран изолационен филц за топлинска и звучна изолација на ѕидови со метална потконструкција. 

Уште

Лесен самоносен изолациски филц во ролна од минерална стаклена волна, компримирно пакуван во однос 1:5, прилагоден за суво-монтажни преградни ѕидови.

Уште

Екстра лесен изолациски филц во ролна од минерална стаклена волна, еднострано обложен со Alu - фолија, компримирано пакуван во однос 1:5.

Уште

Фасадни изолациски плочи од минерална стаклена волна - водоодбојни.

Уште

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча, еднострано каширана со црн стаклен воал за топлинска и звучна изолација.

Уште

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча, еднострано каширана со црн стаклен воал за топлинска и звучна изолација.

Уште

Незапалива изолациона плоча отпорна на притисок за поставување под влажен естрих за изолација од ударен звук и топлинска изолација.

Уште

Незапалива изолациона плоча отпорна на притисок за поставување под влажен естрих за изолација од ударен звук и топлинска изолација.

Уште