URSA GLASSWOOL

TWF FONO

Лесен самоносен изолациски филц во ролна од минерална стаклена волна, компримирно пакуван во однос 1:5, прилагоден за суво-монтажни преградни ѕидови.

ursa-twffono-1533030368.jpg

Опсег на примена

Топлинска и звучна изолација на лесни суво-монтажни преградни ѕидови, посебно во системите со метална конструкција и гипс-картонски плочи. На основа на спитувањата за пожарна отпорност на преградните ѕидови од гипс-картонски плочи од разни типови во комбинација со изолацијата URSA се добиени податоци дека пожарната отпорност на ѕидовите е 30, 60, 90 и 120 минути во зависност од составот на конструкцијата.

Сертификати

Техничка информација

  • Tоплинска проводливост po SIST EN 13162 λD = 0,040 W/Mk
  • Класа на пожарни својства A1 според EN 13501-1
  • Отпор на воздушниот тек r > 5 kPa s/m² 

 

Видео за вградување