ursa-podzidek__cokl-1491822498.png

Периметар

Сè почесто подрумските простории се користат како простории за живеење или работа и затоа се греат. За да се спречи загубата на енергија во овие случаи преку надворешните делови што се во допир со земјата, како ѕидовите и подот на подрумот, Регулативата за енергетска ефикасност пропишува барања за топлинска изолација.  

Периметар

Поврзаните мерки за топлинска изолација на крај доведуваат до намалување на трошоците за греење и зголемување на површинската температура во просторијата, што за возврат придонесува за удобна средина за живеење и спречување на појава на штети, како на пример појава на мувла.

Ако изолацијата на просторијата се изведува од надвор и тоа надвор од хидроизолацијата на објектот, станува збор за изолација на периметар. Во минатото за оваа намена се користеа панели од екструдирана пена (XPS) поради својствата на материјалот.

И темелните плочи мора да ги исполнуваат барањата за топлинска изолација. Истовремено треба да се земат предвид и големите статички оптоварувања. Со URSA XPS добивате изолациони плочи со извонредна отпорност на оптоварување.

Уште

Со топлинската изолација на надворешните ѕидови на подрумот се намалува загубата на топлина и во подруми што се греат и во оние што не се греат. Во секој случај се препорачува монтажа на периметарска изолација уште на самиот почеток, затоа што подоцнежната монтажа на внатрешна изолација предизвикува намалување на просторот. Со тоа може да настанат и топлински мостови што подоцна нема да може да се редуцираат.

Уште

Поради контактот со дожд, снег и прскање со вода, цоклето е изложено на посебно оптоварување. Затоа е потребна посебна и сигурна изолација со URSA XPS. За топлинската изолација на оваа област се погодни изолационите плочи од екструдиран полистирен на URSA со површина во форма на саќе. Тие може за време на бетонирањето да бидат поставени во оплатата, дополнително да се залепат или механички да се прицврстат и подоцна соодветно да се малтерисаат.

Уште