URSA GLASSWOOL

TWF 1

Незапалив и високо компримиран изолационен филц за топлинска и звучна изолација на ѕидови со метална потконструкција. 

ursa-twf1-1533030029.jpg

Опсег на примена

Внатрешен ѕид

  • Изолација на метални потконструкции со растојание од 625mm
  • Изолација на внатрешни преградни ѕидови со дрвена потконструкција

Техничка информација

Код за идентификација: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr5

 Вид на апликација според ÖNORM B 6000: MW-WL

 Карактеристики

  • Номинална вредност на топлинска спроводливост λD = 0,039 W/mK
  • Реакција на пожар – Еврокласа А1 (незапалив)
  • Извонредна звучна изолација Afr ≥ 5
  • Порозен

Дебелина
mm

Топл. отпор
W/m2K

Димензии на ролна
Д x Ш (mm)

Пакет
m2/Пакет

Палета
Пакети/Палета

Палета
m2/Палета

50+50 (100)

0,70

2

x

7.500

x

2

x

625

18,75

30

 

562,50

75+75

0,48

2

x

5.000

x

2

x

625

12,50

30

 

375,00

100 (50+50)

0,37

7.500

x

2

x

625

9,38

30

 

281,25

Сертификати

Видео за вградување