ursa-seco-1488285491.jpg

URSA
SECO

Подредување на производите

Системски компоненти за економични решенија кај кос кров и кај конструкција од лесна градба. Системските компоненти URSA SECO се специјално развиени за оптимизирање на функцијата на топлинската изолација на модерните конструкции на кос кров. Во комбинација со изолационите материјали од минерална волна на URSA се нуди комплетно решение за многу варијанти на изведба на коси кровови.

Паропропусна – водонепропусна безконтактна кровна фолија, контактна кровна фолија и фолија за оплата со самолеплив преклоп и референтни линии како помош за монтажа. 

Уште