ursa-xps-1489067705.jpg

URSA
XPS

Подредување на производите

Поради својот добар капацитет за топлинска изолација, тврдите изолациони плочи од екструдиран полистирен URSA XPS се карактеризираат со висока цврстина и ниска апсорпција на вода, па затоа тие се особено погодни за надворешни делови и делови изложени на висок притисок, како на пр. периметарска изолација (изолација на надворешни ѕидови на подрум) или изолација на превртен (инвертен) кров.

Тврда изолациона плоча од пенлив екструдиран полистирен, што се пени со CO2 и содржи воздух како гас за полнење на ќелиите. 

Уште