URSA GLASSWOOL

TEP

Незапалива изолациона плоча отпорна на притисок за поставување под влажен естрих за изолација од ударен звук и топлинска изолација.

ursa-tep-1533031763.jpg

Опсег на примена

Под

• Звучна изолација од ударен звук и топлинска изолација под пливачки естрих, со облога од залепени плочки 

Техничка информација

Код за идентификација: MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-AFr5-SDi-CP3

 Вид на апликација според ÖNORM B 6000: MW-T

 Карактеристики

  • Номинална вредност на топлинска спроводливост λD = 0,032 W/mK
  • Динамичка крутост (SDi): 20-25 mm: ≤ 10 MN/m3, 30-40 mm: ≤ 7 MN/m3
  • Модул на еластичност CP3
  • Класа на толеранција на дебелина T6
  • Реакција на пожар – Еврокласа А1 (незапалива)

 

Дебелина
mm

Степен на динам. крутост
MN/m3

Димензии на плоча
Д x Ш (mm)

Пакет
Плочи/Пакет

Пакет
m2/Пакет

Палета
Пакет/Палета

Палета
m2/Палета

20

≤ 10

1.000

x

600

 

20

12,00

15

 

180,00

25

≤ 10

1.000

x

600

 

16

9,60

15

 

144,00

30

≤ 7

1.000

x

600

 

14

8,40

15

 

126,00

35

≤ 7

1.000

x

600

 

12

7,20

15

 

108,00

40

≤ 7

1.000

x

600

 

10

6,00

15

 

90,00

Сертификати

Видео за вградување