URSA GLASSWOOL

FDP 2/V

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча, еднострано каширана со црн стаклен воал за топлинска и звучна изолација.

ursa-fdp2v-1533031434.jpg

Опсег на примена

Надворешен ѕид

  • Изолација на проветрувани и вентилирани фасади под облога
  • Изолација на двослојни ѕидови
  • Изолација на преградни ѕидови на објект  

Техничка информација

Код за идентификација: MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-WL(P)-AFr5

 Вид на апликација според ÖNORM B 6000: MW-W

 Карактеристики

  • Номинална вредност на топлинска спроводливост λD = 0,035 W/mK
  • Реакција на пожар – Еврокласа А1 (незапалива)
  • Извонредна звучна изолација Afr ≥ 5
  • Целосно хидрофобна
  • Порозна

 

Дебелина
mm

Топл. отпор
W/m2K

Димензии на плоча
Д x Ш (mm)

Пакет
Плочи/Пакет

Пакет
m2/Пакет

Палети
Пакет/Палета

Палета
m2/Палета

50

0,63

1.250

x

600

10

7,50

28

 

210,00

60

0,53

1.250

x

600

8

6,00

28

 

168,00

80

0,41

1.250

x

600

6

4,50

28

 

126,00

100

0,33

1.250

x

600

5

3,75

28

 

105,00

120

0,28

1.250

x

600

4

3,00

28

 

84,00

140

0,24

1.250

x

600

4

3,00

28

 

84,00

160

0,21

1.250

x

600

3

2,25

28

 

63,00

180

0,19

1.250

x

600

3

2,25

28

 

63,00

200

0,17

1.250

x

600

3

2,25

28

 

63,00

220

0,15

1.250

x

600

2

1,50

28

 

42,00

240

0,14

1.250

x

600

2

1,50

28

 

42,00

Сертификати

Видео за вградување