Аеродром Лајпциг / Хале - сала на службите за чистење снег

Галерија

Две нови сали за машини и снежни плугови биле изградени на аеродромот Лајпциг / Хале за да го обезбедат чистењето на снегот и отстранувањето на мразот во зима. Конструкцијата на подовите во салите е адаптирана за големо подно оптоварување. Затоа под плочата во комбинација со подно греење е вграден URSA XPS DN-VII-L.