Деловна зграда на осигурителната компанија Тилија

Галерија

Целосна санација на надворешни ѕидови, покрив, прозорци, врати, подови и делумно на системот за греење. URSA достави изолационен материјал URSA FDP 2 за двослојна изолација на фасада со воздушна шуплина.