1974

Poliglas ја гради првата фабрика за стаклена волна