1996

Pfleiderer ги зголемува производствените капацитети. POLIGLAS гради втора фабрика за XPS