2008

Купување на фабрика за стаклена волна во Турција