50 години POLIGLAS и раст надвор од границите на Европа (1999 - 2001)