Хотел Тенис Конгрес и Уелнес Сентр

Галерија

Конгресниот и уелнес хотелот Тенис е модерен комплекс којшто нуди многу можности за спорт и релаксација. Хотелот се одликува, не само со можностите за спортување, а и со својата фантастична акустика, којашто е реализирана со URSA DF 40 и URSA TWP 1.