Индустријски под

И индустриските подови мора да ги исполнуваат барањата за топлинска изолација. Истовремено треба да се земат предвид високите статички и динамички оптоварувања.

Индустријски под

Со URSA XPS добивате изолациони плочи со извонредна отпорност на оптоварување, кои овозможуваат поволни решенија. Индустрискиот под се изведува врз изолационите плочи и сепарацискиот слој или хидроизолацијата.