Основно училиште Бршљин

Галерија

Целосна санација на надворешни ѕидови, покрив, прозорци, врати, подови и делумно греење. URSA  достави за надворешните ѕидови изолационен материјал URSA SF 35 и SF 38 којшто е монтиран во иновативна дрвена фасада.