Самостојна куќа Реклам во паркот

Галерија

Во парковската населба на Лајпциг "Музикфијртел" некогаш живеело познатото семејство на издавачи Реклам. Денес, новата куќа за повеќе семејства импресионира во овој историски кварт. За звучна изолација на внатрешните ѕидови и постигнување на барањата за противпожарна заштита URSA достави ѕидни панели PureOne 40 PN.