Таван на нај горен кат

Спуштените плафони се конструкции од лесна градба, кои се закачуваат под плочата. Меѓупросторот се користи за инсталации како вентилациони канали, кабел и сл. Вграденото осветлување може да се монтира на исто ниво во самиот спуштен плафон, за да се добие една рамна површина на плафонот.

Таван на нај горен кат

Изолациониот филц и акустичните изолациони плочи на URSA на спуштениот плафон му даваат и функција на дополнителна топлинска и звучна изолација. За непропустливост на воздух и заштита од влага на располагање ви стојат системските компоненти URSA SECO PRO.

 

Акустичниот плафон помага да се редуцира бучавата што се произведува во просторијата и оптоварувањето поврзано со истата. Акустичните изолациони плочи на URSA поради својот висок степен на апсорпција се извонредна изолациона подлога. Каширањето со црн воал може да се користи на перфорирани плафони. Во концертни и кино сали акустичните изолациони плочи на URSA се монтираат и зад ѕидни облоги за да се постигнат оптимални акустични услови.